Cena ARAS (2016)
 

Cena ARAS za rok 2016 byla udělena v průběhu večera ARAS v pátek 12. května v pražském kině Ponrepo.

Nominace na Cenu ARAS podávají členové asociace, cenu uděluje nezávislá porota (letos ve složení Jan Bernard, Hana Cielová, Zdeněk Holý, Petr Szcepanik a Aleš Stuchlý).

Získaly ji ex aequo dva počiny, předsedkyně poroty scenáristka a dramaturgyně Hana Cielová prezentovala jejich zdůvodnění:

PLATFORMA CINERGY - fb: Cinergy Praha
Za vytvoření edukativní platformy pro rozvoj talentu a znalostí začínajících filmařů i filmových nadšenců s kvalitními semináři, masterclassy a diskusními panely, která přispívá k tuzemské filmové gramotnosti. Přehled osobností evropského filmu, které se organizátorům povedlo do České republiky dostat, je imponující, a nezanedbatelná je také spolupráce s dalšími institucemi jako jsou například filmové školy.

nezávislý film Menandros & Thaïs režisérů Ondřeje Cikána a Antonína Šilara -fb: #menandrosthais
Za v českém prostředí ojedinělý tah na důslednou postmoderní formu, který v dobrém smyslu stírá hranice mezi profesionálním a amatérským způsobem práce. Za odvážné gesto, které otevírá nový prostor možností tam, kde zoufale chyběl. Za odvahu vystoupit z prokletí lidového realismu českého filmu. Cena kromě neznámých talentů upozorňuje i na jedinečný způsob vzniku (který se stal součástí výsledného účinku) a zároveň na produkční podmínky, k jakým je dnes podobný typ experimentu odsouzený.

 

Večer ARAS se konal za podpory Ministerstva kultury a Dilia.
Cena ARAS (2015)

[2015/VecerARAS/T210.jpg][2015/VecerARAS/T221.jpg]
Na závěr 5. večera ARAS vyhlásili předseda poroty Miloslav Kučera a předseda ARAS Miroslav Adamec výsledky Ceny ARAS za rok 2014. Zvláštní ocenění poroty dostala televizní série "Kancelář Blaník"  a Cenu ARAS získal dokument Jany Ševčíkové "Opři žebřík o nebe". Blahopřejeme!

Cena ARAS (2014)

Dne 22.5.2014 byla v rámci Večera ARAS v kině Ponrepo v Praze předána Cena ARAS za rok 2013 a Zvláštní uznání poroty.

Zvláštní uznání poroty za rok 2013

Zvláštní uznání za výrazný tvůrčí, organizační nebo producentský čin v oblasti audiovize bylo uděleno monografii Evy Struskové "Dodalovi / Průkopníci českého animovaného filmu". Ta shrnuje tvorbu a životní osudy Karla Dodala a jeho dvou partnerek Hermíny Týrlové (krátce také Dodalové) a Ireny Rosnerové (posléze Dodalové). Knihu vydaloNakladatelství AMU a Národní filmový archiv.

https://www.namu.cz/item.php?item=244

http://www.nfa.cz/knihovna-iluminace.html

[Vecer%20ARAS%202014/foto%20-%20cena%20aras%202014/thumb30751.jpg]

Cena ARAS za rok 2013

Cenu ARAS za rok 2013 získal televizní cyklus autorských dramat České století.
Ten se vrací ke klíčovým událostem českých dějin ve dvacátém století.
Režie: Robert Sedláček, scénář: Pavel Kosatík, Robert Sedláček, producent: Česká televize.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362640311-ceske-stoleti/

[Vecer%20ARAS%202014/foto%20-%20cena%20aras%202014/thumb30764.jpg]

 

Cena ARAS - článek pro časopis Synchron

Cena ARAS za výrazný tvůrčí, organizační nebo producentský čin v oblasti audiovize bude letos udělena na večeru ARAS 22.května ve 20:45 v Bio Ponrepo.

Naši členové letos nominovali do soutěže 11 projektů:

1. Série autorských publicistických dokumentů Český žurnál 2013 reagovala bezprostředně na aktuální témata roku . Dokumenty Spřízněni přímou volbou, Pančovaná republika, Rozezlení, Život a smrt v Tanvaldu a Svobodu pro Smetanu poskytují divákům možnost podívat se pod povrch fenoménů a událostí, které hýbaly rokem 2013. Autoři projektu: Filip Remunda, Vít Klusák, producent: Hypermarketfilm a Česká televize

2. Dokumentární film Hoteliér Josefa Abrháma mladšího mapuje snahu Jana Kačera o „vzkříšení" Pavla Landovského, jímž mělo být nové nastudování jeho hry Hodinový hoteliér. Spíše než zá­znamem zkoušek divadelního představení se jeho film stává úvahou o uplynulém čase, o ceně přátelství a potřebě posledního velkého činu. scénář, režie: Josef Abrhám ml., producent: Josef Abrhám Biokovofilm a Česká televize

3. Fragmenty P.K. jsou netradičním portrét režiséra Pavla Kouteckého, který se nesmazatelně zapsal do „dokumentárních dějin“ České republiky. Dokázal na realitu kolem sebe nahlížet z jiného úhlu než ostatní autoři. Poháněla ho touha „hrát si“ a objevovat dosud nepoznané. Režie: Jana Počtová, producent: Film a sociologie a Česká televize

4. Hraný film Hořící keř o alarmujícím činu Jana Palacha a počátcích normalizace v posrpnové ČSSR Režie:Agnieska Holland, scénář: Štěpán Hulík, producent: HBO Czech republik

5. Monografie Dodalovi / Průkopníci českého animovaného filmu shrnuje tvorbu a životní osudy Karla Dodala a jeho dvou partnerek Hermíny Týrlové (krátce též Dodalové) a Ireny Rosnerové (posléze Dodalové). Publikace tak nejen textem, ale i obrazem představuje dosud neznámou kapitolu z meziválečného vývoje české kinematografie. Autorka: Eva Strusková, vydalo Nakladatelství AMU a Národní filmový archiv.

6 . Televizní cyklus České století je otevřenou sérií autorsky zpracovaných televizních dramat, která se vracejí ke klíčovým událostem českých dějin z pohledu jejich hlavních aktérů. Režie: Robert Sedláček, scénář: Pavel Kosatík, Robert Sedláček, producent: Česká televize

7. Do sbírky velikánů autorské filmové tvorby, kteří se dočkali monografie v češtině, přibyla publikace Akira Kurosawa a jeho filmy. Existenciální obraz světa. Japonský klasik patří mezi nejvlivnější postavy filmové historie a těší se značné popularitě i u českého publika. Luboš Ptáček studii pojal jako sérii analýz, z nichž každá zaostřuje pozornost na vybraný fenomén režisérovy tvorby a života. Autor: Luboš Ptáček, nakladatelství: Casablanca

8 . Syrový dokument Šmejdi ukazuje manipulaci, ponižování a nátlak, které se skrývají za zavřenými dveřmi předváděcích zájezdů pro seniory. Scénář: Romana Mazalová, Silvie Dymáková, režie: Silvie Dymáková, producent: Dsi studio – Sylvie Dymáková, Produkce Třeštíková – Hanka Třeštíková a Česká televize

9. Krátký snímek Hlavní chod představuje světový úspěch studentů FAMO v Písku! Na festivalu 48 Hours Film Project Praha získal 4 hlavní ceny a na celosvětovém finále Filmapalooza v Los Angeles obdržel cenu za nejlépe užitou rekvizitu a cenu za hlavní ženský herecký výkon pro Kateřinu Pindejovou.. 48 Hours Film Project je světovým fenoménem. Pravidla soutěže jsou pro filmaře náročná a testují jejich schopnosti. Krátký film v rozsahu 3–7 minut musí být napsán, natočen, sestříhán, ozvučen a odevzdán během 48 hodin. Tým si losuje žánr, dostane přidělenou rekvizitu, větu a postavu, která se ve filmu musí objevit. Scénář: dream team Láska, režie: Jan Pivoňka , producent: Kristýna Drozdová

10. Cyklus animovaných filmů Legendy staré Prahy. V projektu se spojilo několik animačních technik – siluetová technika, klasický kreslený film a reálné prvky. Tím vzniká výtvarně naprosto ojedinělý a vyjímečný projekt, který částečně odkazuje i na tradici filmů Karla Zemana a dalších tvůrců českých animovaných filmů. Autoři: Ondřej Žatečka, Marek Berger, Tereza Mašláňová, producent: Mirek Veselý, www.legendystareprahy.cz

11. Projekt 31s.cz představuje novou službu online plateb za filmové licence, která veřejnosti umožní legálně užívat elektronické kopie filmů včetně tzv. pirátských. Vývojový tým Jan Pálka, Pepe Rafaj. Petr Pomajbík, Stáňa Benešová Kimball O ceně rozhoduje porota ve složení: scenárista a předseda ARAS Miroslav Adamec, vedoucí dramaturgyně České televize Jana Hádková, filmový historik Ivan Klimeš, dokumentarista Miloslav Kučera, režisér Marek Najbrt, televizní historik, pedagog a režisér Martin Štoll, nezávislý producent a režisér Radim Procházka, vedoucí Filmového centra, České televize Helena Uldrichová, historik a ředitel Sbírky starého umění Národní galerie v Praze Vít Vlnas. Cena má podobu figurální plastiky z bílého porcelánu bez glazury. Je koncipována jako Múza filmařů. Sošku vytvořila akademická sochařka Šárka Radová. Zajímá vás, kdo cenu získá?

Přijďte se podívat na Večer ARAS!!! Program bude upřesněn na webových stránkách www.aras.cz

Miloslav Kučera
člen Rady ARAS
předseda poroty Ceny ARAS
 

Výzva k nominacím

Vážení členové ARAS,

dovolili bychom si Vám připomenout, že ještě do konce ledna máte možnost zasílat své nominace na Cenu ARAS, která bude udělena za výrazný tvůrčí, organizační nebo producentský čin v oblasti audiovize v roce 2013

Prosíme, abyste nám své návrhy zasílali s Vaším krátkým zdůvodněním, či charakteristikou projektu. Statut ceny najdete níže, tedy zde na webových stránkách ARAS. O vítězi rozhodne porota do konce února 2014. Cena bude předána na připravovaném večeru ARAS, který se bude konat na jaře tohoto roku. Své návrhy zasílejte na adresu: info@aras.cz do 31.ledna 2014!
Těšíme se na spolupráci s Vámi všemi a velice děkujeme za Vaši pozornost.
Za ARAS Miloslav Kučera předseda ceny

Nová porota Ceny ARAS (2014)

Kučera Miloslav - předseda poroty Ceny ARAS
Adamec Miroslav, Hádková Jana, Klimeš Ivan, Najbrt Marek, Procházka Radim, Štoll Martin, Uldrichová Helena, Vlnas Vít

 

STATUT Ceny ARAS (2014)

Statut Ceny Jaromila Jireše byl přijat členskou základnou na řádné valné hromadě ARAS 2005, přičemž byl aktualizován na valné hromadě v r. 2012 v novém znění v rámci přejmenování na Cenu ARAS.

1. Název ceny: CENA ARAS

2. Cenu vyhlašuje a uděluje ARAS jednou ročně

3. Cena je udělována v jedné kategorii - ZA VÝRAZNÝ TVŮRČÍ, ORGANIZAČNÍ NEBO PRODUCENTSKÝ ČIN V OBLASTI AUDIOVIZE.

4. Počiny může nominovat každý člen ARAS.

a) prostřednictvím webových stránek www.aras.cz

b) korespondenčně elektronickou poštou tajemníkovi ARAS v období od 1.12. roku nominačního až do 31. 01. roku následujícího.

5. Rada ARAS jmenuje a odvolává na tříleté časové období předsedu poroty, který pak s jejím souhlasem jmenuje porotu. V případě, že se porotce nemůže práce zúčastnit, Rada ARAS jmenuje náhradníka.

6. Porota vyhodnotí nominace do konce ledna následujícího roku a bude brát zřetel na součet nominací.

7. Porotců je nejméně sedm ve struktuře složení, vždy jen lichý počet - například 2 členové ARAS, 2 neorganizovaní scenáristé nebo režiséři, 1 producent, 2 významné osobnosti kulturního a společenského života…..

8. Porotu jmenuje předseda poroty a schvaluje ji Rada ARAS.

9. Cena je udělována v rámci vyhlašování cen na některém českém filmovém festivalu, či v rámci udělování výročních filmových cen nebo na samostatném večeru ARAS.

Autorkou malé figurální plastiky zůstává i nadále akad. sochařka Šárka Radová. Materiálem „Múzy filmařů“, figurální plastiky, je biskvit, bílý porcelán bez glazury.
Na soklu sošky bude uvedeno – Cena ARAS a na sousedící straně podstavce rok udělení. Nápis na soklu bude, v cihlové červeni, zatřen do vyrytého písma.

PŘEDÁNÍ CENY ARAS ZA ROK 2012

Tisková zpráva k uveřejnění dnes 15.3.2013:

Dne 14.3.2013 v multikině Cinestar Anděl v rámci slavnostního zahájeni Febiofestu předali porotci Petr Kaňka a Miroslav Adamec Cenu ARAS za výrazný tvůrčí, organizační nebo producentský čin zástupcům Muzea Karla Zemana. Cenu převzal jeden ze tří autorů Marcel Kral a ředitel Muzea Jakub Matějka. Vítěz se prosadil v silné konkurenci mezi díly jako např. Hořící keř, Ve stínu nebo aktuální tvorba mladých slovenských filmařů.

[cena_ARAS_2013/thumb1002.jpg][cena_ARAS_2013/thumb1017.jpg][cena_ARAS_2013/thumb1019.jpg][cena_ARAS_2013/thumb1023.jpg][cena_ARAS_2013/thumb1025.jpg][cena_ARAS_2013/thumb1034.jpg][cena_ARAS_2013/thumb1037.jpg][cena_ARAS_2013/thumb1041.jpg]

Cena ARAS za rok 2012

Vážení členové ARAS, kolegové, Cena Jaromila Jireše byla 8 let udělována za výjimečné tvůrčí, producentsko - organizační činy v oblasti audiovize ve 2 kategoriích. VH ARAS v.r. 2012 schválila změnu názvu i Statutu nově pojmenované Ceny ARAS. Změna nemá porušit tradici výjimečnosti ceny ani pietní vzpomínky na Jaromila Jireše, ale má přinést zjednodušení v přímočaré identifikaci veřejnosti s organizací, která cenu uděluje i zúžení na udělení ceny jedné. Radou ARAS byl jmenován nový vedoucí poroty, který sestavil pro rok 2013 také porotu po výtce novou. V současnosti jednáme s Febiem o formě předání této ceny, jejíž podoba /soška/ je také nově vytvořená.

doc. Mgr. Petr Kaňka předseda poroty Ceny ARAS

Porota Ceny ARAS (2013)

Adamec Miroslav, Kopecký Čestmír, Barta Jiří, Hádková Jana, Bělohradský Václav, Ondříček David, Zelenka Petr, Tománek Jan, Kaňka Petr


STATUT Ceny ARAS (2013)

Statut Ceny Jaromila Jireše byl přijat členskou základnou na řádné valné hromadě ARAS 2005, přičemž byl aktualizován na valné hromadě v r. 2012 v novém znění v rámci přejmenování na Cenu ARAS.

1. Název ceny: CENA ARAS

2. Cenu vyhlašuje a uděluje ARAS jednou ročně

3. Cena je udělována v jedné kategorii - ZA VÝRAZNÝ TVŮRČÍ, ORGANIZAČNÍ NEBO PRODUCENTSKÝ ČIN V OBLASTI AUDIOVIZE.

4. Počiny může nominovat každý člen ARAS.

a) prostřednictvím webových stránek www.aras.cz

b) korespondenčně elektronickou poštou tajemníkovi ARAS v období od 1. 12. roku nominačního až do 31. 01. roku následujícího.

5. Rada ARAS jmenuje a odvolává na tříleté časové období předsedu poroty, který pak s jejím souhlasem jmenuje porotu. V případě, že se porotce nemůže práce zúčastnit, Rada ARAS jmenuje náhradníka.

6. Porota vyhodnotí nominace do konce ledna následujícího roku a bude brát zřetel na součet nominací.

7. Porotců je nejméně sedm ve struktuře složení, vždy jen lichý počet - například 2 členové ARAS, 2 neorganizovaní scenáristé nebo režiséři, 1 producent, 2 významné osobnosti kulturního a společenského života… 

8. Porotu jmenuje předseda poroty a schvaluje ji Rada ARAS.

9. Cena je udělována v rámci vyhlašování cen na některém českém filmovém festivalu, či v rámci udělování výročních filmových cen nebo na samostatném večeru ARAS.

Popis ceny jako artefaktu…Autorkou malé figurální plastiky je akad. sochařka Šárka Radová. Materiálem „Múzy filmařů“, figurální plastiky, je biskvit, bílý porcelán bez glazury. Na soklu sošky bude uvedeno – Cena ARAS a na sousedící straně podstavce rok udělení 2013. Nápis na soklu bude, v cihlové červeni, zatřen do vyrytého písma.

 

Zdůvodnění změny názvu

Postavení ARAS odpovídá jeho trvalým aktivitám a podobně jako Literární fond /Ceny Nadace Lit fondu/ nebo A. Č. K. potřebuje při svých vstupech na veřejnost jasnou identifikaci se svým názvem. Jde o jednoduché zákonitosti mediálního světa, jde o zřetelnou značku asociace. Navíc dnes velmi rychle stárne povědomí o tvůrcích, kteří již aktivně netvoří. Kdo např. přednáší na školách, ví, že studenti nemusí znát dílo a někdy ani jména zesnulých velikánů světové kinematografie. Tvůrce Jaromil Jireš zůstane navždy v dějinách kinematografie i sedmiletá existence Ceny Jaromila Jireše, předchůdce Ceny ARAS, jistě zůstane v povědomí odborné veřejnosti. Proměna asociace je zákonitá a stejně tak je zákonitý i vývoj naší ceny. Antonínovi Kopřivovi děkujeme za roky práce na realizaci Ceny JJ.

V této době, kdy audiovizuální tvorba není prioritou pro politickou reprezentaci,která se legitimuje prací v tak zvané kulturní oblasti, je položen značný akcent na naši identitu nejen s profesní asociací, ale i všemi jejími znaky vystupujícími na veřejnost. Proto považuji název Cena ARAS za název nejbližší budoucnosti asociace.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Cena Jaromila Jireše byla po 7 letech přejmenována na Cenu Asociace režisérů a scenáristů (ARAS) Původní název Ceny Jaromila Jireše byl po 7 letech své existence změněn na „Cena ARAS“. Porotu letošního ročníku jmenovanou předsedou poroty a Radou ARAS tvoří spisovatel a scenárista Miroslav Adamec, producent Čestmír Kopecký, režisér a animátor Jiří Barta, dramaturgyně Jana Hádková, režisér David Ondříček, scenárista a dramatik Petr Zelenka, režisér a producent Jan Tománek a režisér, scenárista a vysokoškolský pedagog Petr Kaňka. Původní Cena Jaromila Jireše byla dříve udělována za výjimečné tvůrčí, producentsko - organizační činy v oblasti audiovize ve 2 kategoriích. „Nově bude Cena ARAS udělována pouze v jedné kategorii a to za výrazný tvůrčí, organizační nebo producentský čin v oblasti audiovize,“ říká předseda poroty Petr Kaňka. „Tyto počiny může nominovat každý člen ARAS,“ dodává. ARAS zastupuje profesionální zájmy tvůrců v něm sdružených a podílí se všestranně na formování profesionálního prostředí audiovize. Cena ARAS má ještě výrazněji vstoupit do povědomí odborné veřejnosti. V rámci nejbližší budoucnosti asociace je její proměna zákonitá a stejně tak je zákonitý i vývoj ceny. Rada ARAS jmenuje a odvolává na tříleté časové období předsedu poroty, který pak s jejím souhlasem jmenuje porotu. Porota vyhodnocuje nominace do konce ledna následujícího roku. Porotců je lichý počet a to nejméně sedm, tedy např. 2 členové ARAS, 2 neorganizovaní scenáristé nebo režiséři, 1 producent, 2 významné osobnosti kulturního a společenského života. Autorkou nového artefaktu je akademická sochařka Šárka Radová. Malá figurální plastika je ztělesněním „Múzy filmařů“. Toto dílo je tvořeno z biskvitu, bílého porcelánu bez glazury. Na soklu sošky je nyní uvedeno – „Cena ARAS“ a na sousedící straně podstavce rok udělení „2013“. Nápis na soklu je v cihlové červeni zatřené do vyrytého písma. Cena ARAS bude udělena dne 14.3. v rámci slavnostního zahájení FebioFestu v Praze.

TISKOVÁ ZPRÁVA č.2 - uveřejnění k 11.3.2013

Cena ARAS bude letos udělena v jedné kategorii a to za výrazný tvůrčí, organizační nebo producentský čin v oblasti audiovize. Nominováni byli: Miroslav Janek za dokument o Drahomíře Vihanové Umanutá, producent Ondřej Beránek se spolupracovníky /PUNKFILM/ za založení Muzea Karla Zemana, dokument Obrazy ze života Boženy Němcové, připravený Martinou Komárkovou a Ljubou Václavovou, kolekce šesti slovenských dokumentárních filmů, které ohromily svojí zásadností na festivalu Jeden svět v Bratislavě - Zuzana Piussi (Krehká identita, Muži revolúcie), Jaro Vojtek (Cigáni idú do volieb), Marek Šulík a Jana Bučková (Zvonky štastia), Adam Hanuljak (O mladých rodičoch), Tomáš Krupa (Absolventi), Olga Špátová za dokument Největší přání 3, dále Zuzana Piussi za koncepčně výjimečnou tvorbu politických dokumentů /filmy Nemoc třetí moci a Od Fica do Fica/, Agnieszka Holland za film Hořící keř, editoři Kristian Feigelson s Petrem Kopalem za knihu Film a dějiny 3 - Politická kamera /film a stalinismus/, výstava Jana Švankmajera instalovaná v Domě U Kamenného zvonu a v neposlední řadě film Ve stínu Davida Ondříčka. O budoucím držiteli ceny rozhodla porota ve složení: Petr Kaňka, Miroslav Adamec, Jiří Barta, Jana Hádková, Čestmír Kopecký, Jan Tománek, Petr Zelenka. David Ondříček požádal o možnost nehlasovat, protože jeho film byl nominován. Porota se sešla k jednání v Malostranské Besedě 13. 02. a jednomyslně se dohodla, že v letošním roce podají nominace i členové poroty, kteří nejsou organizováni v ARAS. 25. 02. v noci se nominace definitivně uzavřely a z nich vzešel letošní vítěz. A kdo to je? Inu, je třeba počkat do 14. 03. na zahájení festivalu FEBIO FEST před českou premiérou filmu Renoir v sále číslo 12 kina Cinestar Anděl /19:15/. Předání sošky pro vítěze se ujmou členové poroty Ceny ARAS 2013. Autorkou nového artefaktu je akademická sochařka Šárka Radová. Malá figurální plastika je ztělesněním „Múzy filmařů“. Toto dílo je tvořeno z biskvitu, bílého porcelánu bez glazury. Na soklu sošky je nyní uvedeno – „Cena ARAS“ a na sousedící straně podstavce rok udělení „2013“. Nápis na soklu je v cihlové červeni zatřené do vyrytého písma.

FOTO CENY ARAS

autorka: Šárka Radová foto Ceny ARAS