Categories: Archiv
      Date: 17. leden 2007
     Title: Termín 48.zasedání Rady ARAS
Zasedání Rady ARAS se bude konat v pondělí dne 5.března 2007 v 18 hod. na FAMU – Smetanovo nábřeží 2, katedra dokumentu, 2.patro.

Program 48. Rady ARAS

Datum konání: pondělí 5.3. 2007 v 18 hod.
Místo: FAMU, katedra dokumentu – 2.patro


1. Kontrola zápisu 47. Rady
2. Vyjádření Rady ARAS k situaci ve vedení ČT
3. Projednání stavu, ve kterém se ocitli tvůrci malých (30min) dokumentů ve vztahu k provozovacím honorářům
4. Příprava na předání Ceny J.Jireše
5. Pokračování jednání s DILIA při návrhu společného projektu dobrovolné kolektivní správy licenčních odměn
6. Stav příprav panelové diskuse o „roli veřejnoprávní televize v naší zemi“ konané v pondělí dne 12.3. od 19:00 na FAMU
7. Zpráva o pokračování příprav zákona o podpoře české kinematografie
8. Různé