http://www.aras.cz/novinky/143-25/fera-ga-2016/

FERA GA 2016


Novinky
Posted: říj 11, 2016

Valná hromada FERA 2016

Od 7. 10. do 9. 10. 2016 se konalo v Amsterdamu výroční zasedání Federace evropských režisérů (FERA). Diskutovalo se především o stanovisku k reformě autorského práva a o navazujících opatřeních v zemích Evrovské unie, které mají vstoupit v platnost nejpozději na jaře roku 2018, ale je dost možný i dřívější termín jejich účinnosti. Na jedné straně je autorům přislíbena férovější odměna za vytvoření i užití jejich děl (i v prostředí internetu) a také lepší smluvní podmínky, na druhé straně reforma přináší zásahy do zavedených mechanismů financování vývoje a vzniku děl i jejich distribuci v jazykově i kulturně rozmanitém evropském prostředí. Podstatné ale je, že způsoby šíření děl, které se dnes zdají jako druhotné (streamování, SVOD ap.), se za několik let stanou hlavními distribučními kanály. 

[2016/FERAGA/tga2.jpg][2016/FERAGA/tga4.jpg][2016/FERAGA/tga3.jpg]

Zamýšlená portabilita programů (varianta přeshraničního přístupu) přinese problémy ve výpočtu odměny náležející autorům (při buy-outu pro celý svět). Dánský model příjmů režiséra, který se skládá z mnoha zdrojů (obr. 2) se zdá být solidním řešením. Marek Dobeš a Pauline Durand-Vialle (FERA CEO) probírají možnosti dalšího vzdělávání režisérů tak, aby byl usnadněn jejich přistup k evropskému trhu (obr. 3). 

[2016/FERAGA/tga5.jpg][2016/FERAGA/tga6.jpg][2016/FERAGA/tga1.jpg]

Directors UK zpracovali zajímavou statistiku příjmů tvůrců, ze které vyplývá, že průměrná odměna britských režisérů se přibližně rovná příjmu řidiče autobusu. Jejich předseda Andrew Chowns spolu s Vladimírem Forstem (obr. 5) hovoří o výhodách profesní organizace režisérů, která je zároveň kolektivním správcem jejich práv. Celé prohlášení Valné hromady FERA je uvedeno dále.

FERA 2016
Prohlášení Valné hromady: 
Opatrná podpora návrhům změn autorských práv v systému
Jednotného digitálního trhu

Členové Federace evropských režisérů (FERA) se shromáždili 7. až 9. října 2016 v nizozemském Amsterdamu na své výroční Valné hromadě, kterou laskavě hostila Nizozemská asociace režisérů (DDG), a která byla podporovaná VEVAM, filmovým muzeem EYE, Nizozemským filmovým fondem a Filmovou komisí, městem Amsterdam a Nizozemským institutem pro zvuk and obraz.

Delegáti FERA uvítali nedávné prohlášení předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera, že "umělci a tvůrci jsou naše korunovační klenoty” jako klíčový postoj k uznání ústřední role, kterou audiovizuální režiséři hrají při vzniku Jednotného digitálního trhu, a v podpoře evropské kulturní rozmanitosti. Valná hromada dále uvítala Junckerovo prohlášení “Chci [...] aby autoři byli zaplaceni za svou práci férově, ať již je odvedena ve studiích nebo v obývacích pokojích” jako významný krok vpřed při hledání nové rovnováhy v evropských autorských právech směrem ke spravedlivějším podmínkám pro autory, jako jsou audiovizuální režiséři, kteří jsou u vzniku všech audiovizuálních děl. 

Členové FERA také dále opatrně přivítali nedávno zveřejněné návrhy Komise na Směrnici o autorských právech v Jednotném digitálním trhu - zejména její ustanovení pro účely posílení transparentnosti prostřednictvím povinné ohlašovací povinnosti v oblasti zakázek, stejně jako úpravu smluv a mechanismů řešení sporů. 

Avšak delegáti opět vyjádřili obavu, že současný režim nepřiměřených smluv a distribučních podmínek znamená, že režiséři jsou skutečně "ošizeni dvakrát”. Poprvé v okamžiku, kdy jsou jako umělci na volné noze nuceni podepsat prvotní smlouvy za nepřiměřených podmínek. A za druhé, když jsou jejich práva prodávány dál bez spravedlivého doplatku. Delegáti potvrdili názor FERA, že způsob, jak se vypořádat s touto nerovnováhou, je za prvé ve zlepšení smluvní ochrany nezávislých autorů prostřednictvím kolektivních smluv - a za druhé, prostřednictvím nezadatelného práva na další přiměřenou úhradu za užívání jejich děl zejména v on-line prostředí.

Členové FERA ocenili přístup Komise při podpoře evropských audiovizuálních on-line děl v návrhu, kterým se mění Směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Těší se také na další diskuze v Evropském parlamentu i Radě, aby se přesvědčili, že návrhy Jednotného digitálního trhu poskytují evropskému audiovizuálnímu sektoru udržitelné životní prostředí.

Nicméně také zdůraznili nebezpečí reakce Evropské komise na přechod při digitalizaci  audiovizuální oblasti zaměřené na přeshraniční přístup spotřebitelů EU k on-line obsahu. Tento přístup ohrožuje budoucnost evropské audiovizuální tvorby, samotných investicí do ní, ale i do distribučního rámce tohoto sektoru - tedy nejen teritorialitních struktur veřejného financování děl, ale také licenčních postupů pro jejich distribuci a představování diverzifikovaným evropským divákům, což povzbuzuje investice do nových evropských filmů, televizních seriálů a dokumentů.

Předseda FERA Dan Clifton to komentoval slovy “spravedlivé odměny pro autory potřebují spravedlivé smlouvy. Jako evropští režiséři vyzýváme Evropský parlament i Radu, aby zesílily návrhy Komise, a obrátily přísliby spravedlivé odměny autorům do praxe. Posílení autorských práv umělců rozvine evropskou tvůrčí ekonomiku do samoobnovujícího se kruhu, který povede k většímu počtu děl, většímu hospodářskému růstu a větší kulturní rozmanitosti. Těšíme se na pokračování naší spolupráce s ostatními členy Autorského skupiny i zúčastněnými audiovizuálními stranami s cílem zajistit, aby tyto klíčové změny byli realizovány.“

Contact : Pauline Durand-Vialle, FERA CEO – pdv@filmdirectors.eu – +32 25 44 03 33

Tisknout