http://www.aras.cz/novinky/139-25/preshranicni-pristup/

Přeshraniční přístup


Novinky
Posted: čen 19, 2016

Vliv přeshraničního přístupu DSM k audiovizuálnímu obsahu Evropské unie

Přeshraniční přístup k audiovizuálnímu (AV) obsahu a službám, jak je nastíněn ve strategii pro jednotný digitální trh Evropské komise, bude pravděpodobně významně poškozovat evropské spotřebitele a evropský AV průmysl i mezinárodní AV podniky, které jsou v Evropě aktivní.

Společná zpráva, kterou vypracovaly poradenské společnosti Oxera a O&O demonstruje, že i když mají návrhy Komise zvýšit dostupnost obsahu napříč Evropou, je pravděpodobné, že by měly  významně nepříznivé krátkodobé dopady (roční ztrátu až 9,3 miliardy EUR) a výsledky u střednědobých a dlouhodobých spotřebitelů by mohly být horší než dnes (s roční ztrátou až 4,5 miliardy EUR). Spotřebitelé by na tom byli hůře zejména kvůli kombinaci dvou hlavních následků: 

  • menší přístup k obsahu, a/nebo vyšší ceny - spotřebitelé, obzvláště ti ze členských států s nižšími příjmy, by měli menší přístup k obsahu a/nebo by museli platit vyšší ceny než nyní
  • výroba menšího množství obsahu - narušení současného systému exkluzivních a místních licencí by mohlo omezit investice do obsahu, což by vedlo k jeho nižší produkci.

Stejně jako k nepříznivému dopadu na blaho spotřebitelů by mohly změny v produkci obsahu vést k omezení kulturní rozmanitosti v AV sektoru po celé Evropě, a to v důsledku oslabení finanční situace mnoha lokálních producentů, vydavatelů, distributorů a platforem.

[2016/tcrossborderinfo.jpg] 
Tisknout