http://www.aras.cz/novinky/138-25/132-rada-aras/

132. Rada ARAS


Archiv
Posted: kvě 27, 2016
132. Zasedání Rady ARAS
132. Rada ARAS se koná v úterý 14. 6. 2016 v 18:00 hod. na FAMU, katedra režie.

Program

  1. Informace o zasedání Rady č.131.

  2. Stanovení pořadí projednávaných bodů.

  3. Volba předsedy ARAS  na  základě kandidatury a volebního programu, se kterým budou  Radní včas seznámeni. 

  4. Návrh na svolání mimořádné VH.

  5. Závěry z jednání s Ředitelem Vývoje  J. Maxou a návrh  dopisu kreativním producentům.

  6. Informace z jednání o digitalizaci organizované MK.

  7. Návrh na zrušení členství v ARAS Ljubě Václavové a Nataše Slavíkové dle bodu 4.3.10 Stanov. Zdůvodnění: Tyto členky ochromily svým konáním dlouhodobě chod Rady ARAS a dovedly asociaci těsně před stav zhroucení.

  8. Rekapitulace dosažených výsledků Miroslava Adamce za dobu 5 let činnosti. Podkladem je dopis GŘ se stanovenými cíli ARAS směrem k ČT a porovnání s dosaženými cíli.

  9. Různé.

Zasedání Rady ARAS je veřejné.

Jste vítáni!

Tisknout