http://www.aras.cz/novinky/129-25/vecer-aras-2016/

VEČER ARAS 2016


Archiv
Posted: bře 18, 2016

Hrozí vyhynutí české filmové a televizní dramaturgie?

KINO NFA PONREPO 14. dubna 2016 v 16:30 hodin

Orientační program Večera ARAS:

1/ 16:30 – 17:15

  • Co je podstatou filmové a televizní dramaturgie, posuny dramaturgie v souvislosti s novými audiovizuálními žánry
  • Diskuze za účasti osobností dramaturgie

2/  17:15 – 18:00
  • Státní fond kinematografie – zkušenosti s fungováním filmových dramaturgů při rozdělování dotací podle producentského a autorského hlediska a představa do budoucna
  • Diskuze

pauza 20 min, občerstvení

3/  18:20 – 19:20

  • Vliv producentů na celkové vyznění televizního díla.
  • Konkrétní příklad na seriálu První republika – odklon od původního záměru

4/  19:20 – 20:20

  • Spolupráce dramaturga a autora v ČT, postavení dramaturga v tvůrčích skupinách
  • Čím se řídí Programová dramaturgie ČT

  • Diskuze

5/   20:20 – 21:00

Vyhlášení a předání CENY ARAS za rok 2015 

závěrečné pohoštění

Večer podpořilo Ministerstvo kultury ČR a agentura DILIA


HROZÍ VYHYNUTÍ dramaturgie jako profese?

Rozhlédneme-li se po současné audiovizuální scéně, uznáme, že divákům předkládá především vzrušení. Současná audiovizuální technika nabízí obrovské možnosti  a producenti a dramaturgové jich využívají k senzačně vyprávěným vzrušujícím příběhům, protože vycházejí z předpokladu, že současný divák především prahne po „krvi“, chce slyšet křik, hádky, prožít neúspěch druhých… Chcete prodat noviny? Dejte tam palcové titulky ...zemřela, okradla, podvedla... Chcete „prodat „ televizní pořad nebo film? Musí se tam někdo „svléct do naha“, mluvit o svých nejintimnějších věcech, musí se někdo s někým pohádat, porvat, mluvit hodně sprostě,  válet se v bahně pod vlivem drog. To jsou atributy současné filmové a televizní tvorby.

Stále méně a méně bývá hlavní myšlenkou tvůrce něco sdělit, zprostředkovat divákovi zajímavý příběh, nevšední zážitek, ohromit ho neotřelým střihem, úchvatnou hudbou apod. Hlavním hnacím motorem většiny dnešních tvůrců je „prodat“, tedy ať přijde co nejvíce lidí, ať je sledovanost.

Z velké části na tomto jevu má podíl to, že hlavní slovo při tvorbě začínají mít ne tvůrci jako takoví, ale producenti. Ti, co přinášejí peníze a také si z tohoto procesu peníze chtějí odnést. A zcela minimální podíl mají ti, kteří dříve „táhli“ s režisérem a scenáristou film či pořad k cíli a podíleli se na tom, aby výsledek stál za to! Dramaturgové.

Základem kvalitní tvorby jsou kvalitní tvůrci, neotřelé nápady, ale bez kvalitní dramaturgie možná nedojdou do cíle, který si vytyčili, mohou sejít z cesty, protože se na svůj nápad nedokáží podívat z nadhledu, jsou příliš ponořeni do své myšlenky, do toho, co chtějí říct a každý detail, který při své tvorbě ztvárňují, je může unést jiným směrem. Výsledek jejich tvorby může být nakonec velmi povrchní nebo se uchýlí od původní ho záměru, může být roztříštěný či nevyvážený.

Tohle všechno by měl hlídat dramaturg. Ne jako člověk, který tvůrci říká, co má udělat a jak to má udělat, co má vyhodit či naopak přidat. Ale jako citlivý navigátor směru, připravený vždy k diskuzi s tvůrcem, hledající i jiné možnosti, zkratky, jak dojít k cíli, ochotný přijímat nové nápady a pomáhat je rozvíjet.  Připravený vyvést tvůrce, pokud se ztratí či zabloudí v hloubi či množství svých vlastních nápadů.

Dobrý dramaturg v tom původním smyslu slova začíná bojovat o přežití. Dnes „dramaturgují“ producenti, ředitelé vývoje, prostě ti, co si hlídají „své“ finance. Zodpovědný dramaturg a velmi často i scenárista a režisér jsou zatlačeni do kouta a nuceni přetvářet své dílo „k obrazu jejich“. Jedině tak mohl ve veřejnoprávní televizi vzniknout seriál nazvaný „První republika“, který se nakonec první republikou seriózně nezabýval, i když původně měl. Jedině tak je možné dát velké množství dotací ze Státního fondu kinematografie na jeden film, aby vznikl zcela průměrný a povrchní příběh jako je Lída Bárová.

Kdysi, když zazněla jména jako Pitrmannová, Nývlt, Kalábová, Blažek, Oplustil, Śašek ,Slavíková a mnoho dalších......každý věděl, jakou práci mají za sebou, a uctivě se stavěl do pozoru. Každý by byl rád, kdyby s těmito jmény mohl diskutovat právě na svém projektu. Přemýšlím, jaká jména bych řekla dnes, abychom se postavili do pozoru? Ne, že by nebyla, ale je jich „zatraceně“ málo. Ale především proto, že „tvůrci“ nemají adekvátní prostor pro svoji práci, nemají kompetence a jejich slovo má stále menší váhu právě proto, že producent řekne.....musí to být takto.  Důležitá je výroba, nikoliv tvorba. Role dramaturgů se při vzniku filmových děl stále zmenšuje a zároveň s ní i leckdy role režisérů a scenáristů. Peníze vládnou všem.  Kam až to půjde?

Kde je kultivace prostoru, kultivace diváka, kde je přinášení pozitivních hodnot, kvalitního humoru, kritických názorů? Kdy bude důležitější myšlenka než finanční přínos a sledovanost?

Nad tím vším jsme se zamýšleli v ARASu delší dobu a proto jsme se rozhodli uspořádat Večer ARAS na téma dramaturgie.

Ale především chceme diskutovat s vámi všemi, které toto téma zajímá.  

MgA. Alena Derzsiová, režisérka, místopředsedkyně ARAS

 

Cena ARAS 2016

Asociace režisérů a scenáristů v audiovizi ( ARAS) bude letos už po jedenácté udělovat Cenu ARAS  za výrazný tvůrčí, organizační nebo producentský čin v oblasti audiovize. Do soutěže byly letos nominovány:

Domácí péče  Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Komedie a drama se proplétají, když si Vlasta poprvé v životě začíná uvědomovat, že taky ona potřebuje péči. Režisér a producent:  Slávek Horák

Ztraceni v Mnichově Děj se odehrává v roce 2008 a točí se kolem starého papouška, který patřil Édouardu Daladierovi a který opakuje některé věty z jednání o Mnichovské dohodě. režie: Petr Zelenka, producent: David Ondříček                       

Takovej barevnej vocas letící komety Celovečerní dokumentární film vypráví o Filipu Topolovi, skladateli, textaři, klavíristovi a zpěvákovi skupiny Psí vojáci, jehož tvorba zasáhla tři generace. Režie Václav Kučera, producent Romek Hanzlík, Filmové centrum – Česká televize, Bio Art Production, Miloš Gruber – Indies MG

Cukr-blog Režisérka Andrea Culková se investigativně pouští do zkoumání důsledků staleté konzumace cukru na jednotlivce a společnost. Zjišťuje, jak obrovskou moc tento prášek v historii měl a stále má. Film se pohybuje na hranici historického thrilleru, vědecké observace a sociálně angažovaného filmu.

Český žurnál je již několikaletý cyklus dokumentů na aktuální témata. Autoři cyklu: Filip Remunda, Vít Klusák, Producent: Hypermarketfilm a Česká televize

Kniha Jiří Brdečka představuje slovem a obrazem život a mnohostranné dílo jednoho z nejvýraznějších tvůrců českého filmu 20. století Jiřího Brdečky (1917–1982). Koncepce: Tereza Brdečková, Jan Šulc, Nakladatelství Arbor Vitae

Dovolená v protektorátu je docureality, přenášející protagonisty do životních podmínek, jaké panovaly v českých zemích v letech existence Protektorátu Böhmen und Mähren. Cílem projektu bylo ověřit, zda současná česká rodina dokáže obstát v situacích, které byli nuceni zakoušet naši prarodiče. Režie: Zora Cejnková, Česká televize Ostrava

Zpověď zapomenutého. Film diváka seznamuje s osobností skladatele Josefa Myslivečka a jeho hudbou. Skládá se nejen z pozorování zkoušek Myslivečkovy opery Olimpiade, kterou nastudoval dirigent Václav Luks se svým orchestrem Collegium 1704, ale také z obrazů míst, v nichž Mysliveček působil. Režie: Petr Václav, producent: Mimesis film, Česká televize, Cinema Defacto

Rozbor filmu Tato kniha vychází z předpokladu, že schopnost porozumět filmové výstavbě zásadně posiluje i každodenní diváckou zkušenost. Názornost výkladu posilují stovky konkrétních příkladů i řada zevrubnějších rozborů známých i méně známých filmových děl, autor Radomír D. Kokeš, Nakladatelství Masarykovy univerzity MuniPRESS v Brně roku 2015.

Hugo Haas a jeho (americké) filmy Kniha představuje kvalitní filmově historickou studii založenou na pečlivé heuristické práci, čerpající z mnoha dosud nepřístupných zdrojů. Vnáší tak nové informace a vhledy související s českou i světovou kinematografií. Autor: Milan Hain, Nakladatelství Casablanca, Praha 2015

VOD platforma Doc Alliance FIlms je původní česky projekt, který v těchto dnech slaví 10 let od svého vzniku. Kromě placených služeb nabízí také pravidelný kurátorský výběr filmu zdarma. Dosah na kultivaci publika a propagaci českého dokumentárního a experimentálního filmu v zahraničí je značný.  

Malá z rybárny je loutkový film Jana Baleje. Pohádku Malá mořská víla zasazuje do současných kulis moderního velkoměsta.  Režie: Jan Balej, Producent:  Miracle film

Výstava Bratři v triku Unikátní výstava představila návštěvníkům v reprezentativních prostorách Strahovského kláštera něco málo z bohaté historie a produkce nejúspěšnějšího českého studia kresleného filmu. Výstavu uspořádala Jana Sommerová ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a Českou televizí.

Plzeňské výstavy Jiřího Trnky Výstava Ateliér Jiřího Trnky (Galerie města Plzně) představila plzeňského rodáka nejen jako tvůrce animovaných filmů, ale také jako malíře, sochaře, loutkáře a ilustrátora se prolne s výstavou Trnkova Zahrada 2 (Západočeské muzeum), která interaktivní formou ideální pro děti oživila slavnou Trnkovu knihu.  Autory výstavy jsou syn a vnuk Jiřího Trnky - Jan a Matyáš.

Karel Zeman a jeho kouzelný svět. Po třiceti letech vyšla ucelená monografie kouzelníka filmového plátna. Napsaly a sestavily vnučka Linda Zeman-Spaleny a dcera Ludmila Zemanová.  CPress, 2015

O nejvýraznějším audiovizuálním ,,činu“ letos rozhodne porota ve složení: scenárista, spisovatel a předseda ARAS Miroslav Adamec, režisér Milan Cieslar, pedagožka katedry filmových studií FF UK a ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek  NFA Tereza Czesany Dvořáková, vedoucí dramaturgyně České televize a dokumentaristka Jana Hádková, historik Petr Kopal, scenárista, dramaturg a pedagog katedry animace FAMU Jiří Kubíček, předseda poroty dokumentarista Miloslav Kučera, nezávislý producent a dokumentarista Radim Procházka, teoretik filmu a médii, pedagog, nakladatel, dokumentarista Martin Štoll.

Vítězný projekt bude oceněn na Večeru ARAS 14. dubna v Bio Ponrepo v Praze!

Miloslav Kučera

Tisknout