http://www.aras.cz/novinky/124-25/valna-hromada-aras-2015/

Valná hromada ARAS 2015


Novinky
Posted: led 14, 2016

VALNÁ HROMADA ARAS

V pondělí 11.1.2016 se v 18:00 na FAMU uskutečnila valná hromada která posoudila, jak úspěšný byl minulý rok.

Výroční zprávu za rok 2015 přednesl předseda ARAS Miroslav Adamec. Vystoupili také hosté z APA (Kateřina Weissová), Fites (Martin Vadas), Herecké asociace (Jiří Hromada), Dilia (JUDr. Jiří Srstka) a platformy Svobodu médiím! (JUDr. Hana Marvanová a David Smoljak). Se zprávu o hospodaření všechny seznámil tajemník Petr Koza. Byl také schválen rozpočet ARAS na rok 2016 a valorizován členský příspěvek. 

Přítomní byli informováni o loňské soustavné spolupráci s ČT, o výhledech na úpravy sazebníků, smluv a celkových podmínek a dalších plánech Rady. Členové ARAS byli také seznámeni s nominacemi ARAS do Rady České televize a Rady Státního Fondu kinematografie a s výsledky jednotlivých voleb. Informace o valné hromadě a zasedáních Evropské federace režisérů FERA  včetně plánu jejích aktivit při reformě autorského práva představil Vladimír Forst. O Ceně ARAS za rok 2015 referoval Miloslav Kučera. Plány na program dalšího Večera ARAS  nastínila Alena Derzsiová a Nataša Slavíková. 

Po úpravě stanov (obhájení mandátu člena rady ARAS při jeho většinové neúčasti na zasedáních) následovala volba nových členů (obnovení mandátu nebo doplnění Rady na další období). Byli zvoleni: Miroslav Adamec, Alena Derzsiová, Anna Vovsová a Ivo Bystřičan. Potom předseda ARAS poděkoval všem končícím členům Rady a následovala inspirativní diskuze. Závěrečného slova se ujala čestná předsedkyně ARAS Helena Třeštíková.


[2016/VHARAS2015/t1.jpg][2016/VHARAS2015/t2.jpg][2016/VHARAS2015/t3.jpg][2016/VHARAS2015/t7.jpg][2016/VHARAS2015/t4.jpg][2016/VHARAS2015/t6.jpg][2016/VHARAS2015/t11.jpg][2016/VHARAS2015/t8.jpg][2016/VHARAS2015/t9.jpg][2016/VHARAS2015/t5.jpg][2016/VHARAS2015/t10.jpg][2016/VHARAS2015/t12.jpg]
Podrobný zápis z valné hromady ARAS je ZDE  spolu s přílohou o FERA ZDE.
Tisknout