http://www.aras.cz/novinky/109-25/valna-hromada-fera-2015/

Valná hromada FERA 2015


Novinky
Posted: čec 1, 2015
[2015/FERA_GA/T2.jpg][2015/FERA_GA/T1.jpg][2015/FERA_GA/T3.jpg]
[2015/FERA_GA/T4.jpg][2015/FERA_GA/T5.jpg][2015/FERA_GA/T6.jpg]
Valné hromady ve Slovinsku se zúčastníli za ARAS Vladimir Forst a Marek Dobeš.
 
Valná hromada FERA, která se uskutečnila letos ve Slovinsku projednávala dvě klíčová témata. Prvním je postoj k problematice Jednotného digitálního trhu EU a navazujících aktivit. Postoj FERA vyjadřuje její závěrečné:

Prohlášení valné hromady FERA 2015

Delegáti valné hromady Federace evropských filmových režisérů (FERA), které se konalo ve slovinské Ljubljani a Bledu od 12. do 14. června 2015, vyzvalo členy Evropské komise a Evropského parlamentu, aby přijaly pětibodový akční plán FERA jako součást iniciativy k Jednotnému digitálnímu trhu (DSM). Nedávný politický dokument FERA, „Vybudování Jednotného digitálního trhu znamená investovat do režisérů“ tvrdí, že iniciativa k Jednotném digitálním trhu a reformě autorského práva nemůže být kompletní bez jednání o statutu a odměňování režisérů. Tento dokument požaduje:
  • Smluvní podmínky, které chrání autorská práva režisérů v celém tvůrčím hodnotovém řetězci, což umožní spravedlivé smlouvy a odměny.
  • Obnovení rovnováhy při zaměstnávání externích režisérů tak, že tomuto svobodnému povolání bude dovoleno organizovat se a reprezentovat kolektivně, což přinese konec nespravedlivých pracovních smluv.
  • Spravedlivé odměny za druhotné užití tvorby režisérů.
  • Financování prostředí, které podpoří udržitelné příjmy a profesní růst režisérů.
  • Zajištění palety hlasů a tvorby v rámci evropského filmu a televize, se specifickými cíli k ukončení nedostatečného zastoupení žen – režisérek.
Nově zvolený předseda FERA britský režisér Dan Clifton řekl: „Režiséři v celé Evropě vítají uznání ze strany Komise, že spravedlivé odměňování tvůrců má zásadní význam pro růst Jednotného digitálního trhu.“

Jako příklad, že je nutná změna, byli delegáti seznámeni se závěry zprávy hostitelů valné hromady, Slovinské asociace režisérů, že někteří slovinští režiséři pracují 16 hodin denně bez dodatečné odměny za práci, kdy tato odměna je nižší, než slovinská minimální mzda. Nově zvolený výkonný výbor FERA se nyní těší na spolupráci s Komisí a Evropským parlamentem, aby byly předloženy legislativní návrhy na zajištění spravedlivých odměn a konkrétní reality pro evropské filmové a televizní režiséry.

Shromáždění vyjádřilo také silné znepokojení nad budoucností evropského audiovizuálního prostředí, kde velcí nadnárodní hráči ohrožují kulturní rozmanitost a evropskou křehkou grantovou ekologii, kde jejich korporátní agenda chce ukončit státní podporu filmu a televize.

Delegáti rovněž vyzvali v celé Evropě k implementaci cílů, které skončí s nedostatečným zastoupením žen - režisérek. Podle několika zpráv, které prokázaly
nerovnost napříč audiovizuálním průmyslem, jsou společné akce zatím opožděné. FERA podporuje silná opatření přijatá zeměmi jako je Švédsko, kde Švédský filmový institut trvá na paritě financování mezi muži a ženami a vyzývá, aby tato politika byla rozvinuta v celé Evropě.

Všechny asociace sdružené ve FERA jednomyslně schválily prohlášení, které vyjadřuje jejich nejhlubší obavy nad zprávou rakouských kolegů o novém návrhu zákona rakouského ministerstva spravedlnosti, který by nespravedlivě odebral režisérům jejich práva a odměny, stejně jako dalším autorům a výkonným umělcům. 

Na konec valného hromady také delegáti vzdali hold odcházejícímu předsedovi Håkanovi Bjerkingovi a členům výkonného výboru Dagmar Streichel a Andéovi F. Nebe za jejich oddanost FERA v posledních letech.

Delegáti také poděkovali slovinským hostitelům, kteří shromáždění umožnili, tedy DSR a AIPA ve spolupráci se Slovinským filmovým centrem.

FERA výkonný výbor 2015-2017

Sir Alan PARKER – čestný president
Dan CLIFTON (UK) – předseda
Sverre PEDERSEN (Norway) – pokladník
Christophe ANDRÉI (France)
Peter CARPENTIER (Germany)
Klemen DVORNIK (Slovenia)
Adela PEEVA (Bulgaria)
Birgitte STÆRMOSE (Denmark)
Maurizio SCIARRA (Italy) – ko-optován

Druhým zásadním tématem bylo další financování FERA poplatky jednotlivých asociací. Nový klíč, který vypočítává jejich výši podle počtu členů a finančního obratu organizace, je spravedlivější především pro menší organizace (Za 150 členů organizace je 1 bod, za 10 000 euro obratu je také jeden bod - 1 bod = 300 euro ročního poplatku. Počítají se i části z těchto údajů s tím, že minimální poplatek je 900 euro a maximální 10 000 euro pro řádné členy. Přidružení členové - většinou kolektivní správci - platí podle zvláštního sazebníku). Pro ARAS tato změna, která by měla být odsouhlasena v září 2015 per rollam znamená snížení prozatimního ročního příspěvku o 200 euro.
Tisknout