5. Večer ARAS na téma

Mezi kšeftem a svědomím

Večer ARAS se konal 16. dubna 2015, v kině Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1.

1. Zahájení - Miroslav Adamec, předseda ARAS

 

2. Kvalita programové poptávky veřejnoprávníchi i komerčních televizí v německy mluvících zemích a vyjednávání pracovních podmínek tvůrců s německými televizemi - Peter Carpentier, režisér a radní FERA 

Prezentace Petera Carpentiera ke stažení.


3. Poděkování - Miroslav Adamec, předseda ARAS

 

4. Základní hodnoty veřejnoprávních televizí (výsledky ankety ARAS: Jak naplňuje Česká televize základní hodnoty veřejné služby) - Vladimír Forst, režisér ARAS

Prezentace Vladimíra Forsta ke stažení.

 

5. Hodnocení plnění veřejné služby 2014 - Renata Týmová, vedoucí výzkumu a analýz ČT

Prezentace Renaty Týmové ke stažení.

 

6. Jak se změnila vzdělávací role ČT a obraz vzdělávání v televizní tvorbě - Tomáš Feřtek, ČT a EDUin, Ondřej Šteffl, Scio a Milan Fridrich, programový ředitel ČT


 

7. Veřejnoprávní TV v digitální éře - Tomáš Trampota,  Fakulta sociálních věd UK Praha
8. Vnitřní struktura ČT a její vliv na činnost televize - Vít Janeček, FAMU
9. Posuny v hrané tvorbě ČT - Petr Bednařík, Fakulta sociálních věd UK Praha a Milan Kruml, mediální analytik ČT
10. Kritické ohlédnutí za tvorbou České televize napříč žánry - Vladimír Just, Filosofická fakulta UK Praha
11. Důležitost funkce veřejnoprávních mědií pro obnovu základních mravních hodnot - Marek "Orko" Vácha, přednosta Ústavu etiky 3. LF UK Praha
12. Vyhlášení a předání Ceny ARAS za rok 2014