VALNÁ HROMADA FERA 2012

Zasedání FERA, Federation of European Film Directors začalo v pátek 8. 06. odpoledne Dánském filmovém institutu v Kodani. S funkcí prezidenta se rozloučil Istvan Szabó - vyčerpal 2 volební období. Zdůraznil, že FERA nejde do bojů v regionálních kontextech, protože nezná zatím dobře situaci v jednotlivých zemích. Problém podle něho není v penězích, ale ve vztazích sil, které stojí za nimi. Piers Haggard, místopředseda FERA, doplnil, že absurdita a obskurnost jsou našimi nepřáteli, přesto ale je stále každý autor především autorem svého vlastního úspěchu. Odborný panel – sociální sítě jako nástroj tvůrce Po obecnějších úvodech, které ovšem věcně pracovaly s hlavními motivy celého jednání, následoval odborný panel, v němž se střídaly zkušenosti autorů a PR odborníků jako je Kanaďanka Wendy Lynn Bernfeld entuziasticky obhajující teorii nových distribučních sítí a dopad digitálních komunit na propagaci. V centru zájmu stály sociální sítě. Mnohé překvapil fakt, že za 1 měsíc jsou odebrány na YouTube 3 bilióny hodin audiovizuálních produktů. Objevují se zde práce artisanů, tvůrců vznikajících mimo oficiální struktury. Žijeme dobu setkávání různých sociálních skupin s tvůrci právě na sociálních sítích, které umožňují vznikání kulturních subsystémů a subkultur. Úměrně s nimi rostou i producenti a financiéři audiovizuálních děl jako jsou YouTube, Telefilm Canada, Idea Jam, Bell Broadcast and New Media Fund, Nokia Conecting People, China Film Group, Freedom of expresion, Revision 3, Just Film… Otázka samozřejmě zní – zda je tato spolupráce plodná, umělecky hodnotná a ekonomicky udržitelná? Té se panel vyhnul. Hovořilo se o tom, že díla, k nimž mají diváci volný přístup se rychle zviditelní, pokud rezonují s problémy diváků a jejich životy. Úspěšné jsou často projekty na principu reality show, které nestylizují realitu a nechají volně vznikat dění v  obyčejném prostoru jako jsou obchody a podobně v kombinaci se silným osobním příběhem. Divák pak chce poznat tvůrce, potřebuje s ním probrat své otázky, chce sdělit své postoje a postřehy, má tendenci dopisovat příběh pomocí komentářů. Autoři jsou zahrnováni vzkazy na Facebooku či na svém YouTube kanálu. Lze hovořit o specifické cestě autorů k rolím hvězd a celebrit. Končí éra plachých introvertů, jejichž díla jsou vymezena pouhým přijetím a nepřijetím, pochopením a nepochopením. Jeden ze zmíněných příkladů úspěchu naleznete zde: http://www.youtube.com/watch?v=faIFNkdq96U Velká mezinárodní valná hromada FERA Druhý den /9. 06. / od dopoledního jednání referovali o problémech a stavu audiovizuální tvorby jednotliví delegáti členských států FERA. Doc. Mgr. Petr Kaňka přednesl stručné teze o stavu české audiovizuální tvorby zahrnující jak proces vzniku zákona o kinematografii, tak o situaci v České televizi. Konstatoval, že Fond pro kinematografii v současnosti nefunguje a neplní se prostředky na podporu tvorby. Zmínil aktivity ARAS v oblasti komunikace s politiky o problémech správy mediálního prostoru /klíč pro volbu členů mediálních rad, komunikace s nimi o problémech veřejnoprávní mztelevize/, o konzultativní roli ARAS v současných procesech v ČT i o konferenci o veřejnoprávní televizi v Arše. Ukázalo se, že Evropa je v oblasti audiovize plna protikladných pohybů – některé země udržují nebo rozvíjejí funkční systém podpory kinematografie a audiovize vůbec /Chorvatsko/, v jiných dospěl stav ke katastrofě /Maďarsko, Slovinsko/. V těchto zemích nemají např. ministerstvo kultury ani fondy pro podporu tvorby, ani filmové instituty…a co je nejhorší, ztrácejí domácí publikum pro národní kinematografii! Regresivní tendence lze vysledovat v Itálii, kde autoři také zápasí o nediskriminační smlouvy s producenty, ale kde jde i o udržení ekonomické stability, kterou by narušil zamýšlená prodej částí postprodukčních jednotek studia Cinecitta do soukromých rukou. V Chorvatsku si autoři drží dobrou pozici i proto, že spravují kolektivní správu. Ve Švédsku se rozprodávají kina a divadla, těžké podmínky mají dokumentaristé v Německu – jejich zástupce konstatoval, že existují velké rozdíly v honorování prací v oblasti dokumentu a hraného filmu. Referent z UK /United Kingdom/ akcentoval pozitivní proces při jednání producentů a BBC autorů, kteří, zdá se, prosadili kvalitní smlouvy, podmínky pro práci i nastolili jednání i o pravidlech užívání děl na sociálních sítích. Hrivoje Hribar, představitel chorvatských filmařů a člen exekutivy FERA, katastrofický stav v Maďarsku, Slovinsku, Řecku, Itálii a Bulharsku shrnul jako výslednici boje politických sil a momentálního vítězství těch, kteří dlouhodobě považují kulturu za nedůležitou, když ne přímo za nepřátelskou pro ekonomicky dravé síly. V Polsku se do činnosti ve prospěch autorů angažují osobnosti jako A. Holland a A. Wajda a daří se jim přesvědčovat politiky, aby investovali do kultury a nejen do sportu. Elisabeth O. Sjaastad, šéfka exekutivy FERA, zdůraznila, že všechny organizace musí být jako aktivisté a musí komunikovat s domácími ministry i se zástupci svých zemí v Bruselu. FERA bude i nadále snahy členských států koordinovat, monitorovat a podporovat. Je třeba udržet kontinuitu. Hrivoje nám /Čechům/ doporučil, abychom vsázeli na osvědčené modely podpory kinematografie a audiovizuální tvorby / se spoluúčastí státních peněz/ a navrhl, abychom vytvořili spolupracující koalice ve státech s ohroženou audiovizuální tvorbou, Řekl doslova: „Bruselští politikové si musí vyjasnit, zda je kultura nejdůležitější nástroj pro udržení identity, nebo jestli je kultura průmysl“. I nadále je podle něj ve většině zemí problémem nárok autorů na copyright, na udržení vlastnických práv k dílu, ale i v držení sounáležitosti s dílem, pro komunikaci s veřejností. Díla nejsou anonymním produktem byrokratických struktur, jsou výsledkem kreativní činnosti individualit. Je situace vážná nebo dokonce kritická? V závěru /neděle 10. 06. / vznikl text prohlášení, který shrnuje fakta, ale nebyl doporučen v plném znění ke zveřejnění, protože je stále ještě cenným pracovním materiálem. Rozpaky vyvolaly i formální procesy politiků, kteří strkají dopisy do šanonů a uchylují se pouze k formálním reakcím. Navrhl jsem, aby vznikla pracovní skupina podílející se na vzniku kreativních spotů, které by byly umístěny do kin v EU a hovořily o stavu audiovizuální tvorby. Skupina začala již komunikovat a prozkoumává společné produkční i postprodukční kapacity. Pokud shrneme podněty ze setkání v Kodani, potřebujeme více ovlivňovat a informovat obyvatele o stavu audiovizuální tvorby, bylo by vhodné intenzivně komunikovat se státy, které nám jsou tradičně blízké /např. Rakousko, Chorvatsko, Slovensko/ a spolupracovat více na řešení problémů, organizovat workshopy, probírat a analyzovat otázky zralé k řešení, a v neposlední řadě být schopni na webových stránkách předávat důležité informace FERA členské základně ARAS. V současné době jsme coby zástupci ARAS součástí projektu celoevropského rozsahu FERA CAMPAIGN FILM, který si klade za úkol zviditelnění problému státní podpory kinematografie. Spolu s námi jsou v něm zainteresováni tvůrci jako Kostas Stamatopoulos (Řecko), Leyla Assaf-Tengroth (Švédsko), Lou Jeunet (Francie), Andras Monory Mesz (Maďarsko) nebo Delyth Thomas (UK). doc. Mgr. P. Kaňka, revidoval Marek Dobeš.

Usnesení VH FERA je ke stažení zde:
http://www.filmdirectors.eu/?p=1972


Dopis FERA České republice