Přehled novinek

128. Rada ARAS

08. únor 2016 (Novinky)

128. zasedání Rady ARAS

Více

Prohlášení Platformy Svobodu médiím! a ARAS

20. leden 2016 (Novinky)

Platforma Svobodu médiím! a ARAS vydávají společnou výzvu k postupu nové polské vlády vůči veřejnoprávním médiím

Po volebním vítězství Kaczyńského strany Právo a spravedlnost jsme v Polsku svědky znepokojivého podkopávání základních pilířů liberální demokracie a občanských svobod. Doslova ze dne na den schválila nová, jednobarevná vláda zákon, kterým dostala pod kontrolu veřejnoprávní média a vzápětí přímo dosadila nové šéfy Polské televize a Polského rozhlasu. 

Platforma Svobodu médiím! a ARAS považují takový postup polské vlády za přímé ohrožení svobody a nezávislosti médií veřejné služby, neboť ta mají v demokratické společnosti představovat nezpochybnitelnou a nenahraditelnou kontrolu moci, a proto by měla být od této moci jasně oddělena. Tato zásada musí platit bez ohledu na to, čím je tato moc motivována a o co usiluje.

Při pohledu na to, jak snadné je umlčet média veřejné služby v zemi, kde formálně fungují všechny demokratické instituce, připomínáme jeden z hlavních cílů Platformy Svobodu médiím! prosadit takové změny zákona o České televizi a Českém rozhlase, které zajistí, aby rady těchto institucí, vybírající a odvolávající ředitele ČT a ČRo, nadále nebyly jmenovány na základě politické volby v Parlamentu ČR. Členy mediálních rad by měly přímo jmenovat respektované organizace a sdružení s dostatečně dlouhou historií a také politické strany zastoupené v Parlamentu tak, aby mediální rady byly skutečně orgánem zastupujícím veřejnost.

Vyzýváme vládu a Parlament ČR, aby přijaly takovou novelu zákona, která by posílila nezávislost veřejnoprávních médií, aby nebyla vydána napospas žádnému příštímu vítězi voleb.

Více

Valná hromada ARAS 2015

14. leden 2016 (Novinky)

VALNÁ HROMADA ARAS

V pondělí 11.1.2016 se v 18:00 na FAMU uskutečnila valná hromada která posoudila, jak úspěšný byl minulý rok.

Výroční zprávu za rok 2015 přednesl předseda ARAS Miroslav Adamec. Vystoupili také hosté z APA (Kateřina Weissová), Fites (Martin Vadas), Herecké asociace (Jiří Hromada), Dilia (JUDr. Jiří Srstka) a platformy Svobodu médiím! (JUDr. Hana Marvanová a David Smoljak). Se zprávu o hospodaření všechny seznámil tajemník Petr Koza. Byl také schválen rozpočet ARAS na rok 2016 a valorizován členský příspěvek. 

Přítomní byli informováni o loňské soustavné spolupráci s ČT, o výhledech na úpravy sazebníků, smluv a celkových podmínek a dalších plánech Rady. Členové ARAS byli také seznámeni s nominacemi ARAS do Rady České televize a Rady Státního Fondu kinematografie a s výsledky jednotlivých voleb. Informace o valné hromadě a zasedáních Evropské federace režisérů FERA  včetně plánu jejích aktivit při reformě autorského práva představil Vladimír Forst. O Ceně ARAS za rok 2015 referoval Miloslav Kučera. Plány na program dalšího Večera ARAS  nastínila Alena Derzsiová a Nataša Slavíková. 

Po úpravě stanov (obhájení mandátu člena rady ARAS při jeho většinové neúčasti na zasedáních) následovala volba nových členů (obnovení mandátu nebo doplnění Rady na další období). Byli zvoleni: Miroslav Adamec, Alena Derzsiová, Anna Vovsová a Ivo Bystřičan. Potom předseda ARAS poděkoval všem končícím členům Rady a následovala inspirativní diskuze. Závěrečného slova se ujala čestná předsedkyně ARAS Helena Třeštíková.


[2016/VHARAS2015/t1.jpg][2016/VHARAS2015/t2.jpg][2016/VHARAS2015/t3.jpg][2016/VHARAS2015/t7.jpg][2016/VHARAS2015/t4.jpg][2016/VHARAS2015/t6.jpg][2016/VHARAS2015/t11.jpg][2016/VHARAS2015/t8.jpg][2016/VHARAS2015/t9.jpg][2016/VHARAS2015/t5.jpg][2016/VHARAS2015/t10.jpg][2016/VHARAS2015/t12.jpg]

Více

FERA v roce 2016

10. leden 2016 (Novinky)

JEDNOTNÝ DIGITÁLNÍ TRH EU 
A REFORMA AUTORSKÉHO PRÁVA 

Dne 9. prosince 2015 zveřejnila Evropská komise “Sdělení o autorských právech” a nastínila budoucí akce pro rok 2016 včetně legislativního návrhu “Nařízení o přenositelnosti obsahových služeb”. Tato nová pravidla týkající se přenositelnosti obsahu budou muset být projednána a schválena Evropským parlamentem a Radou Evropské unie. Na rozdíl od směrnice, “Nařízení” vstoupí v platnost dnem jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU a bude přímo použitelné - není tedy třeba, aby členské státy implementovaly tato pravidla do vnitrostátního práva.

Jaká potenciální úskalí či benefity přináší tato nová pravidla autorům - občanům Evropské unie - shrhuje následující rozbor Federace evropských režisérů (FERA). Jeho součástí jsou, kromě stanovisek k nastávajícím procesům, i doporučení tvůrcům a jejich organizacím, na co se v roce 2016 soustředit.  

Více

Jednání Rady ARAS v ČT

10. leden 2016 (Novinky)

19.11.2015 se uskutečnilo jednání mezi ARAS a ČT o dokumentární tvorbě a aktuálních otázkách ve spolupráci autorů ARAS s ČT.

Za ČT se zúčastnil Jan Maxa (ředitel vývoje pořadů a programových formátů), Václav Myslík (ředitel výroby), Radomír Šofr (manažer vývoje Centra publicistické, dokumentární a vzdělávací tvorby), Petr Morávek (manažer realizace Centra publicistické, dokumentární a vzdělávací tvorby) a Daniel Růžička (specialista - programové projekty).

Za ARAS jednal Miroslav Adamec (předseda ARAS), Alena Derzsiová (místopředsedkyně ARAS), Ljuba Václavová (členka Rady ARAS), Marin Pátek (člen Rady ARAS) a Jan Brichcín (člen Rady ARAS).

Projednané body, včetně stanovisek obou stran, jsou zachyceny v zápisu, který je ke stažení ZDE.

Vedení Vývoje ČT a zástupci Rady ARAS se také dohodli na dalších kolech jednání - o hrané tvorbě se uskuteční v lednu 2016 a společná debata o spolupráci s ČT proběhne na půdě ČT v únoru 2016.

Více

Nominace na Cenu ARAS

21. prosinec 2015 (Novinky)

Výzva k nominacím na Cenu ARAS
za výrazný tvůrčí, organizační nebo producentský čin v oblasti audiovize
za rok 2015

Více

Novela autorského zákona

27. říjen 2015 (Novinky)

ARAS je jedním ze signatářů dopisu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi - poslední možnosti, jak komunikovat se státní správou o chystané novele autorského zákona. Dosavadní jednání s Ministerstvem kultury ČR byla totiž naprosto formální.

[2015/autorskyzakon/thumbDopis.jpg]
[2015/autorskyzakon/thumbDopis2.jpg]

Více

08. říjen 2015 (Novinky)

Krátké zamyšlení nad stavem v ČT

S úbytkem kvalitních dramaturgů mají končit i scenáristé?

Z oficiálních čísel zveřejněných Českou televizí ve Výroční zprávě vyplývá, že v období 2012-2014 klesá zastoupení původní české tvorby ve skladbě programu a to v podstatných kategoriích. V celkové programové nabídce (ČT1, ČT2) klesl podíl původní dramatické tvorby z 9% v roce 2012, přes 11% v roce 2013, na 8% v roce 2014. Markantní jsou ukazatele zabývající se oblastí vysílaných dramatických, zábavních a dětských pořadů, kde za tříleté období poklesl podíl původní tvorby z 57% na 43% a pokud jde o premiéry tak z 30% na 22%. Do určité míry se tak projevuje odstupování od podpory místní tvorby k „jistotám“ zahraničních nákupů. Přitom slyšíme od kreativních producentů i z vedení ČT, že mají plán výroby pořadů naplněný až do roku 2017. Na druhé straně v mediích generální ředitel uvádí, že dochází k určitému výpadku českých scenáristů (rozhovor s M. Spáčilovou z 23.8. 2015 na idnes.cz). Citováno: „Raději bychom měli původní látky, ale lidí, kteří umějí psát, není u nás nekonečný počet.“ Nejsou dobří autoři, a proto je nutné nakupovat zvláště sériové pořady z venku. Hlavními tahouny podzimního schématu se tak staly nakoupené licence. Tedy je zřejmé, že i podle vlastních čísel prochází Česká televize autorskou krizí a omezuje z různých důvodů podporu českých autorů.

Více

Vyhlášení a předání Ceny ARAS za rok 2014

01. červenec 2015 (Novinky)

[2015/VecerARAS/T210.jpg][2015/VecerARAS/T221.jpg]

Na závěr 5. večera ARAS vyhlásili předseda poroty Miloslav Kučera a předseda ARAS Miroslav Adamec výsledky Ceny ARAS za rok 2014. Zvláštní ocenění poroty dostala televizní série "Kancelář Blaník"  a Cenu ARAS získal dokument Jany Ševčíkové "Opři žebřík o nebe". Blahopřejeme!


Záznam dalších částí večera najdete  zde.

Více

Valná hromada FERA 2015

01. červenec 2015 (Novinky)

[2015/FERA_GA/T2.jpg][2015/FERA_GA/T1.jpg][2015/FERA_GA/T3.jpg]
[2015/FERA_GA/T4.jpg][2015/FERA_GA/T5.jpg][2015/FERA_GA/T6.jpg]
Valné hromady ve Slovinsku se zúčastníli za ARAS Vladimir Forst a Marek Dobeš.
 

Více

Základní hodnoty veřejnoprávních televizí

01. červenec 2015 (Novinky)

Průzkum ARAS, jak Česká televize naplňuje základní hodnoty veřejné služby, je součástí diskuzí na téma kvality tvorby a všem, co ji ovlivňuje. Takový podtitul měl i Večer ARAS, který se konal 16.4.2015 v pražském kině Ponrepo. Tento naprosto anonymní průzkum navazuje na předchozí ročníky tématických diskuzí, jejichž záznamy jsou k dispozici na této webové stránce v sekci Konference.

[2015/Zakladnihodnoty/thumbZakladniHodnoty1.jpg]

Více

Upozornění PS

02. květen 2015 (Novinky)

[2015/prohlaseni/t21.jpg][2015/prohlaseni/t22.jpg]

Více

Večer ARAS 2015

20. duben 2015 (Novinky)

[2015/VecerARAS/thumb7159.jpg][2015/VecerARAS/thumb7171.jpg][2015/VecerARAS/thumb7186.jpg][2015/VecerARAS/thomb7185.jpg][2015/VecerARAS/thumb7188.jpg][2015/VecerARAS/thumb114.jpg][2015/VecerARAS/thumb125.jpg][2015/VecerARAS/thumb147.jpg][2015/VecerARAS/thumb153.jpg][2015/VecerARAS/thumb159.jpg][2015/VecerARAS/thumb175.jpg][2015/VecerARAS/thumb184.jpg][2015/VecerARAS/thumb199.jpg][2015/VecerARAS/thumb210.jpg][2015/VecerARAS/thumb211.jpg]

Více

Svoboda médiím

15. duben 2015 (Novinky)

[2015/prohlaseni/tsm.jpg]
Rada ARAS se dne 14.4. připojila k akci na podporu Svobody médií.
 

Více

Nominace na Cenu ARAS 2015

14. duben 2015 (Novinky)

Více

Pozvánka na Večer ARAS 2015

07. duben 2015 (Novinky)

[2015/VecerARAS/thumbARAS2015.jpg]

Více

FERA CMO WORKSHOP

01. únor 2015 (Novinky)

[2015/FERA%20CMO%20Workshop/thumb4.jpg][2015/FERA%20CMO%20Workshop/thumb5.jpg][2015/FERA%20CMO%20Workshop/thumb3.jpg][2015/FERA%20CMO%20Workshop/thumb2.jpg]2015/FERA%20CMO%20Workshop/thumbwp.jpg[2015/FERA%20CMO%20Workshop/thumb1.jpg]
29. ledna 2015 se za výrazné pomoci slovinských kolegů z DSR a AIPA uskutečnil v Ljubljani workshop FERA o kolektivní správě autorských práv a chystané reformě její ochrany. Za ARAS se ho zúčastnili Marek Dobeš a Vladimír Forst.

Více

Valná hromada ARAS 2014

26. leden 2015 (Novinky)

Valná hromada ARAS za rok 2014 se konala 13.1.2015 na FAMU.
[2015/valn%C3%A1%20hromada%202014/thumb6748.jpg][2015/valn%C3%A1%20hromada%202014/thumb6750.jpg][2015/valn%C3%A1%20hromada%202014/thumb6753.jpg][2015/valn%C3%A1%20hromada%202014/thumb6754.jpg][2015/valn%C3%A1%20hromada%202014/thumb6757.jpg][2015/valn%C3%A1%20hromada%202014/thumb6758.jpg][2015/valn%C3%A1%20hromada%202014/thumb6760.jpg][2015/valn%C3%A1%20hromada%202014/thumb6762.jpg][2015/valn%C3%A1%20hromada%202014/thumb6764.jpg][2015/valn%C3%A1%20hromada%202014/thumb6768.jpg][2015/valn%C3%A1%20hromada%202014/thumb6769.jpg][2015/valn%C3%A1%20hromada%202014/thumb6771.jpg]

Více

Proč skandinávské televizní detektivky u diváků vítězí?

24. listopad 2014 (Novinky)

Jedním z hlavních důvodů severského úspěchu je „glocal“ přístup ke kompletní televizní produkci. Je třeba myslet „globálně“ v souladu se světovými standardy a jednat „lokálně“ v sebevědomých národních podmínkách.
 
[2014/thumb495.jpg][2014/thumb477.jpg]
První dvě dánsko-švédské detektivní          6O evropských režisérů naslouchá
série „Most“ vysílá i Českát elevize.            autorovi „Mostu“ Hansi Rosenfeldovi. 
Zaujmou i tady příběhy detektiva                  Na místo činu nás vpustili jen
Martina a komisařky Sagy?                            za přísných bezpečnostních opatření.

foto: Marek Dobeš

Více

Synopse a jak ji prodat

30. říjen 2014 (Novinky)

Česká televize ve spolupráci s kanceláří Kreativní Evropa – Media a s Filmovou nadací uspořádala 15.10.2014 workshop s názvem „Synopse a jak ji prodat“, který vedla lektorka Sibylle Kurz.

Ti, kteří neměli možnost se zúčastnit osobně, mohou shlédnout pracovní záznam přednášky s tlumočením do češtiny zde:

Více